KALKULATOR
GI RIZIKA
Procenite potrebu za gastroprotekcijom pacijenta koji uzima lekove NSAIL grupe
Izaberite faktore rizika pacijenta koji uzima lekove NSAIL grupe i pogledajte preporuke za terapiju.
GI: gastrointestinalno
NSAIL: nesteroidni antiinflamatorni lekovi
Krka, d. d.

Izaberite faktore rizika pacijenta koji uzima lekove NSAIL grupe:

H. PYLORI JE NEZAVISNI I ADITIVNI FAKTOR RIZIKA.
Pacijenti kojima je potrebna terapija lekovima NSAIL grupe mogu da imaju koristi od prethodne analize i lečenja infekcije bakterijom H. pylori, pre uvođenja gastroprotektivne terapije na osnovu faktora rizika.

NSAIL: nesteroidni antiinflamatorni lekovi
ASK: acetilsalicilna kiselina

VISOK
GI RIZIK

Pacijentu mora da se uvede terapija PPI lekovima od prvog dana primene lekova NSAIL grupe do kraja terapije lekovima NSAIL grupe i/ili eliminacije faktora rizika. (1)

UMEREN
GI RIZIK

Pacijentu mora da se uvede terapija PPI lekovima od prvog dana primene lekova NSAIL grupe do kraja terapije lekovima NSAIL grupe i/ili eliminacije faktora rizika. (1)

MALI
GI RIZIK

Pacijentu nije potrebna protektivna terapija u obliku lekova PPI grupe. (1)

GI: gastrointestinalno
PPI: inhibitori protonske pumpe
NSAIL: nesteroidni antiinflamatorni lekovi

no risk

medium risk

high risk